1962 yıllıklikında İngiltere’de geçirmeen hikâyede, genç birlikte çiftin bakir ve romantik aşkı karşılarına çıkan cinsel özgürlük ve kamusalsal baskılarla çatışmaktadır. Bu durum, üzerine titizlikle inşa ettikleri ilişkilerinde çeşitli sorunlara yol açmaktadır. Onların naif ve saf aşkları, 60’lı yıllıklikların korunaklı İngiltere’sinde, cinsiyet eşitsizliği, baskıcı ve katı tabuların yıkılmasına, cinsel özgürlüklerin aranmasına aynı doğrultuda ilerler. Çiftin bu çatışmaların ortasında kalarak, kamusalun ahlaki değerleriyle kendi özgürlüklerini arasında birlikte denge kurma çabaları, vizyon filmin odağını oluşturuyor. Bu karmaşanın sonunda ortaya çıkan ise, hem beklentileri hem de korkuları yüksek olan, hatta hayatlarını çizmekte oldukça beceriksiz görünen bu çiftin oldukça gergin ve kader belirleyici birlikte düğün akşam vaktisi oluyor. vizyon film, bu genç skonutgililerin odağında tuttuğu bu dönüm noktasını incelikle ve duygusal birlikte etki yaratarak izleyenye iletmekıyor. Cinsiyet rolleri, bekâret kavramı, cinsel özgürlükler ve kamusalsal baskılar gibi hassas konuları ele alarak dönemin İngiltere’sinin sosyal portresini çiziyor. Bu genç çiftin hayatlarındaki bu belirleyici akşam vaktinin, sadece kendi geleceklerini değil, tıpkı zaman dilimida da birlikte dönemin kamusalsal ve cinsel dinamiklerini şekillendirdiğine dikkat çekiyor.

Alternatif Kaynaklar
Sahilde full film izle

Sahilde full film izle

1962 yıllıklikında İngiltere'de geçirmeen hikâyede, genç birlikte çiftin bakir ve romantik aşkı karşılarına çıkan cinsel özgürlük ve kamusalsal baskılarla çatışmaktadır. Bu durum, üzerine titizlikle inşa ettikleri ilişkilerinde çeşitli sorunlara yol açmaktadır. Onların naif ve saf aşkları, 60'lı yıllıklikların korunaklı İngiltere'sinde, cinsiyet eşitsizliği, baskıcı ve katı tabuların yıkılmasına, cinsel özgürlüklerin aranmasına aynı doğrultuda ilerler. Çiftin bu çatışmaların ortasında kalarak, kamusalun ahlaki değerleriyle kendi özgürlüklerini arasında birlikte denge kurma çabaları, vizyon filmin odağını oluşturuyor. Bu karmaşanın sonunda ortaya çıkan ise, hem beklentileri hem de korkuları yüksek olan, hatta hayatlarını çizmekte oldukça beceriksiz görünen bu çiftin oldukça gergin ve kader belirleyici birlikte düğün akşam vaktisi oluyor. vizyon film, bu genç skonutgililerin odağında tuttuğu bu dönüm noktasını incelikle ve duygusal birlikte etki yaratarak izleyenye iletmekıyor. Cinsiyet rolleri, bekâret kavramı, cinsel özgürlükler ve kamusalsal baskılar gibi hassas konuları ele alarak dönemin İngiltere'sinin sosyal portresini çiziyor. Bu genç çiftin hayatlarındaki bu belirleyici akşam vaktinin, sadece kendi geleceklerini değil, tıpkı zaman dilimida da birlikte dönemin kamusalsal ve cinsel dinamiklerini şekillendirdiğine dikkat çekiyor.

Sıralama
Dillere Göre Filmler
Diziler

Archives